Liikmed
Juhatus
Põhikiri
Liitumine
Ajalugu
TATK 80
Klubi meistrid läbi aegade
Galerii
Auliikme statuut
Klubiriided

BRONEERI VÄLJAK
Auliikme statuut

  

 

Tartu Akadeemilise Tenniseklubi auliikme statuut

 

 

1.    Tartu Akadeemilise Tenniseklubi (edaspidi Klubi) auliikme aunimetus omistatakse isikule, kes on oma tegevusega oluliselt kaasa aidanud Klubi tegevusele ja arengule või tennise arengule Tartus.

2.     Ettepanekuid Klubi auliikmete nimetamiseks võivad teha Klubi liikmed ja Klubi juhatuse liikmed. Kirjalikud põhjendatud ettepanekud, mis sisaldavad kandidaatide tegevuse põhjalikku kirjeldust ja panust klubile, esitatakse Klubi juhatusele hiljemalt nädal enne avaturniiri ja esimest üldkoosolekut.

3.     Klubi auliikme(d) nimetab Klubi üldkoosolek Klubi juhatuse poolt kogutud ja analüüsitud ettepaneku alusel Klubi juubeliaastal, mida tähistatakse iga viie aasta tagant. Vääriliste kandidaatide puudumisel võib üldkoosolek jätta auliikme(d) nimetamata.

4.     Klubi auliikmetele laienevad kõik klubiliikmete õigused ja kohustused, arvestades punktides 5. ja 6. sätestatud erisusi.

5.     Klubi auliikmed on vabastatud Klubi liikmemaksust ja muudest üldkoosoleku otsuse alusel tasutavatest maksudest.

6.     Klubi auliikmel palutakse austada oma kohalviibimise ja päevakohase sõnavõtuga Klubi turniire või muid traditsioonilisi üritusi.

7.     Auliikme nimetuse pälvinud isikule antakse pidulikult üle Klubi sümboolikaga hõbemärk. 

 

 

Statuut on kinnitatud juhatuse koosoleku otsusega 2.09.2015

 

Tartu Akadeemiline Tenniseklubi │ Baeri 6, Tartu 51005│ Tel: 50 47 809

 

 
Art Media CMS