Uudised
Turniirid
Väljakute hinnad
Väljaku broneerimine
Tennise reeglid
Sõbrad
Galerii
Kontakt
Uudised

Väljakute broneerimine 2017

( 07.02.2017.a. )

 TOOMEORU VÄLJAKUTE BRONEERIMINE 2017

1. Liikmemaks

Klubi liikmemaks on püsinud muutumatuna juba pikki aastaid. Liikmemaks katab klubile endale suunatud tegevusi (TL liikmemaks, klubitennis, ürituste toetus jm). Viimastel aastatel on suurenenud klubi sõpruskohtumiste osakaal, mis on elavdanud klubielu tervikuna. Klubi on neid turniire ka jõudumööda toetanud. Sel aastal on plaan panustada veelgi, samuti on kavas endiselt võimaldada reedeõhtuseid klubitenniseõhtuid, mille mahtu oleme suurendanud seoses liikmeskonna kasvu ja huviga. Sellest tulenevalt on klubilise tegevuse majandamiseks vajalik muuta klubi liikmemaksu. Siiani on eelarvet aidanud tasakaalus hoida ka arvukas liikmeskonna täienemine, kuid oleme klubiliikmeks astumist piiranud (klubi liikmeks ootame mitte pelgalt eelisõigusega mänguaja soovijaid).

2017 a. klubi liikmemaks on 50 €, seeniorid (65+) 40 €, millega kaasnevad kõik klubi liikme õigused ja kohustused, sealhulgas:

·       Võimalus osa võtta klubi meistrivõistlustest ja teistest klubi poolt korraldatavatest võistlustest ning üritustest. 


·       Võimalus teha hooajaks väljakute püsibroneeringuid. 


·       Osta vabu mänguaegu soodushinnaga: E-R 8.00-16.00, 21.00-23.00 ja L, P 
12 €/h (tavahind 15 €/h) ning E-R 16.00-21.00 14 €/h (tavahind 20 €/h) 


·       Võimalus mängida reede õhtul tasuta klubitennist. Klubitennise ajal ka tasuta 
saun. 


·       Klubitennist ei mängita või mängitakse väiksemas mahus, kui 
nädalavahetusel toimuvad suuremad võistlused, millega alustatakse juba 
reedel. Võimalusel leitakse klubitennisele asendusaeg.
2. Liikmemaks + mänguõigus soodusajal 180 € , seeniorid 170 €,  sisaldab lisaks esimeses punktis loetletule veel 1 tund mänguaega nädalas kogu hooaja jooksul ajavahemikus 8.00-16.00 ja 21.00-23.00
3. Liikmemaks + mänguõigus tippajal 205 €, seeniorid 195 €, sisaldab lisaks esimeses punktis loetletule veel 1 tund mänguaega ajavahemikus 16.00-21.00 nädalas kogu hooaja jooksul.
Aegu saavad klubi liikmed broneerida peale liikmemaksu tasumist.


NB! Liikmemaksu palume tasuda esitatud arve alusel. Püsibroneeringute omanikud saavad arved peale broneeringusoovi esitamist ning kõik teised hiljemalt 1. maiks 2017!


Püsibroneeringut saab teha klubiliige, kellel ei ole varasematest perioodidest võlgnevusi.
Vihma, külma, tuule vms tõttu ära jäänud tunde ei vahetata ega kompenseerita. Et platsid ei seisaks tühjalt, antakse hea tava kohaselt kasutamata mänguajad klubile väljarentimiseks. Hea tava kohaselt ei anta oma püsiaega teisele mängijale kasutamiseks üle ühe kuu.
2017 hooajal on väljakud ametlikult avatud 1.maist kuni 17.septembrini (selles vahemikus arvestatakse püsibroneeringuid). Kindlasti saab sõltuvalt ilmast mängida ka enne ja pärast nimetatud ajavahemikku.
Mänguõiguse ja teiste püsiaegade broneerimine algab 15. veebruaril 2017 „elava järjekorra“ põhimõttel. Mänguõiguse pakettide broneerimine lõpeb 31. märtsil 2017. Teiste püsiaegade broneerimine jätkub kuniks aegu jätkub. Püsibroneeringute puhul arvestatakse järgmisi asjaolusid:

·       Ka sel hooajal kasutavad Toome väljakuid MK Tennisekooli lapsed. Peamiselt vajadusest arvestada laste tunniplaanidega jagatakse hooaeg kolmeks broneerimisperioodiks: kevad 1. mai - 8. juuni; suvi 9. juuni - 31. august; sügis 1. september - 17. september. Kevad- ja sügisperioodil on soovitav valida püsibroneeringuteks aegu hommikul kella 8.00-14.00 ja õhtul 18.30-22.00 vahel. Suveperioodil aegu hommikul kella 8.00-9.30 ja õhtul 14.00-22.00 vahel. Püsibroneeringu minimaalne pikkus on 1 periood. 


·       Nädalavahetused on üldjuhul reserveeritud võistlusteks. Püsibroneeringuid on võimalik teha laupäeva hommikul kell 8.00 - 10.00 vahel ja pühapäeva õhtul alates kella 16.00-st. Suuremate võistluste korral võib püsibroneeringu ajaga väljakut kasutada võistlusteks. Sellisel juhul teatakse aegsasti ette ja mänguaeg tühistatakse. 


·       Püsibroneeringu, mänguõiguse ja muid mänguaegu saab omavahel kombineerida. 


·       Igal klubiliikmel on õigus osta üks mänguõiguse pakett ja klubiliige võib oma soodustusega mänguaega kasutada üldjuhul vaid enda tarbeks. Treenerid ei tohi klubi liikmeõigusi (soodusväljakuid) kasutada oma kutse- ja majandustegevuses. Erandid on lubatud klubi juhatuse otsusega. 


·       Mänguõiguseta püsibroneeringuid saab tühistada teatades vähemalt 24h ette (võimalusel varem). Vastasel korral esitatakse arve broneeringu omanikule. Juhul kui õnnestub aeg müüa teisele mängijale, tasub selle eest väljakut kasutanud mängija. Soovitatav on hoolitseda ka ise oma vabanenud püsiaja täitmise eest. 


·       Enne igat mängukorda küsige kohviku töötajalt üle enda väljaku number. Vastavalt vajadusele võime teatud juhtudel Teie tavapärast väljakunumbrit ka muuta. 


·       Püsiaegu saate broneerida ainult Katrini kaudu. Üksikbroneeringuid saab panna Toome tenniseväljakute telefonil või TATK kodulehel. Mänguaegade registreerimiseks on kasutusel võrgupõhine broneerimissüsteem, kus püsiaegadega tegeleb administraator, jooksvaid aegu saavad lisada ka kasutajad. 
Sooviavaldused püsibroneeringuteks tuleb saata aadressile 
toome.bronn@gmail.com
Avalduses tuleb märkida püsiaja soovid perioodide kaupa - kevad-, sügis- ja suveperioodiks ning nimetada, kui on tegemist kombineeritud püsiajaga mõne teise klubiliikmega.
Laekunud soovid vaatab üle administraator ja aegade sobivusel vastab esialgse kinnitusega või ebasobivusel annab teada teised võimalused. Alates 1.aprillist lähevad mittebroneeritud ajad vabamüüki.
MTÜ Tartu Akadeemilise Tenniseklubi arveldusarve Swedbank EE892200001120072917

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Broneeringute kontakt: Katrin Aasmäe 50 32 238 , toome.bronn@gmail.com

 Tagasi

Tartu Akadeemiline Tenniseklubi │ Baeri 6, Tartu 51005│ Tel: 50 47 809

 

 
Art Media CMS