Tel 503 2238
Väljakute broneerimine
Väljakute broneerimine
Tel   503 2238
E-R   8.00-23.00
L-P   8.00-22.00

Auliikme statuut

Tartu Akadeemilise Tenniseklubi auliikme statuut

1.    Tartu Akadeemilise Tenniseklubi (edaspidi Klubi) auliikme aunimetus omistatakse isikule, kes on oma tegevusega oluliselt kaasa aidanud Klubi tegevusele ja arengule või tennise arengule Tartus.

2.     Ettepanekuid Klubi auliikmete nimetamiseks võivad teha Klubi liikmed ja Klubi juhatuse liikmed. Kirjalikud põhjendatud ettepanekud, mis sisaldavad kandidaatide tegevuse põhjalikku kirjeldust ja panust klubile, esitatakse Klubi juhatusele hiljemalt nädal enne avaturniiri ja esimest üldkoosolekut.

3.     Klubi auliikme(d) nimetab Klubi üldkoosolek Klubi juhatuse poolt kogutud ja analüüsitud ettepaneku alusel Klubi juubeliaastal, mida tähistatakse iga viie aasta tagant. Vääriliste kandidaatide puudumisel võib üldkoosolek jätta auliikme(d) nimetamata.

4.     Klubi auliikmetele laienevad kõik klubiliikmete õigused ja kohustused, arvestades punktides 5 ja 6 sätestatud erisusi.

5.     Klubi auliikmed on vabastatud Klubi liikmemaksust ja muudest üldkoosoleku otsuse alusel tasutavatest maksudest.

6.     Klubi auliikmel palutakse austada oma kohalviibimise ja päevakohase sõnavõtuga Klubi turniire või muid traditsioonilisi üritusi.

7.     Auliikme nimetuse pälvinud isikule antakse pidulikult üle Klubi sümboolikaga hõbemärk.

 

 
Statuut on kinnitatud juhatuse koosoleku otsusega 02.09.2015.