Tel 503 2238

2013 välihooajaks AEGADE BRONEERIMINE

20.01.2013

Tartu Akadeemilise Tenniseklubi 2013. aasta hooaja liikmemaksud ja mänguõiguste põhimõtted Toome väljakutel

 

Klubi liige saab valida kahte tüüpi aastase liikmemaksu vahel.

1. Liikmemaks 35 €, millega kaasnevad kõik klubi liikme õigused ja kohustused, sealhulgas:

 • Võimalus osa võtta klubi meistrivõistlustest ja teistest klubi poolt korraldatavatest võistlustest ning üritustest.
 • Võimalus teha hooajaks väljakute püsibroneeringuid.
 • Osta vabu mänguaegu soodushinnaga: E-R 8.00-16.00 ja L, P 8 €/h ning E-R 16.00-22.00 10 €/h.
 • Võimalus mängida reede õhtul tasuta klubitennist. Kui nädalavahetusel toimuvad suuremad võistlused, millega alustatakse juba reedel, siis klubitennist ei mängita või mängitakse väiksemas mahus.

2. Mänguõigusega liikmemaks 150 € sisaldab lisaks esimeses punktis loetletule veel 1,5 tundi mänguaega nädalas kogu hooaja jooksul.

 • Aegu saavad klubi liikmed broneerida peale liikmemaksu tasumist. 150 € liikmemaksu korral on arvestuslik tunnihind (150-35) / (1,5x22) =3,48 €/h.
 • Vihma, külma, tuule vms tõttu ära jäänud tunde ei vahetata ega kompenseerita. Et platsid ei seisaks tühjalt, antakse hea tava kohaselt kasutamata mänguajad klubile väljarentimiseks. Hea tava kohaselt ei anta oma püsiaega teisele mängijale kasutamiseks üle ühe kuu.
 • 2013. aasta hooaeg Toomel kestab 13. maist 20. oktoobrini, alates 2014 aastat kestab hooaeg 15. aprillist 15. oktoobrini. Kui hiline kevad takistab väljakute valmimist 13. maiks, võib selle aasta hooaja algus edasi lükkuda.

Lisapõhimõtted, mida püsibroneeringute puhul peaks arvestama:

 • Sel hooajal kasutavad Toome väljakuid ka Tartu tennisekoolid. Peamiselt vajadusest arvestada laste tunniplaanidega jagatakse hooaeg kolmeks broneerimisperioodiks: kevad 13. mai - 5. juuni, suvi 6. juuni - 30. august ja sügis 2. september - 18. oktoober. Kevad- ja sügisperioodil on soovitav valida püsibroneeringuteks aegu hommikul kella 8.00-14.00 ja õhtul 18.30-22.00 vahel. Suveperioodil aegu hommikul kella 8.00-9.30 ja õhtul 14.00-22.00 vahel. Püsibroneeringu minimaalne pikkus on 1 periood.
 • Nädalavahetused on üldjuhul reserveeritud võistlusteks. Püsibroneeringuid on võimalik teha laupäeva hommikul kell 8.00 - 10.00 vahel ja pühapäeva õhtul alates kella 16.00-st. Suuremate võistluste korral võib püsibroneeringu ajaga väljakut kasutada võistlusteks. Sellisel juhul teatakse aegsasti ette ja mänguaeg kompenseeritakse.
 • Hinnaga 8 või 10 €/h püsibroneeringu ostnud klubi liige saab vihma tõttu ära jäänud mänguajad vahetada vabade aegade vastu. Mänguõiguse hinnaga - 3,48 €/h - aegu ei vahetata ega kompenseerita.
 • Püsibroneeringu (8/10 €/h), mänguõiguse (3,48 €/h) ja muid mänguaegu saab omavahel kombineerida. Kui näiteks Kati ja Tom soovivad mängida nädalas 1,5 tundi, siis võib Kati, kes on tasunud 150 € kasutada oma 1,5 h mänguõigusest 1 tunni ja Tom broneerib klubiliikme soodushinnaga 0,5 h juurde ning Katil jääb 0,5 h veel kellegi teisega mängimiseks.
 • Kui püsibroneeringu (8/10 €/h) teinud mängija teatab klubile ette vabanevast püsiajast ja klubil õnnestub see aeg müüa teisele mängijale, siis tasub selle eest väljakut kasutanud mängija. Kui klubil ei õnnestu väljakuaega müüa, esitatakse arve püsiaja omanikule.
 • Klubi liige võib oma soodustusega mänguaega kasutada üldjuhul vaid enda tarbeks. Treenerid ei tohi klubi liikmeõigusi (soodusväljakuid) kasutada oma kutse- ja majandustegevuses. Erandid on lubatud klubi juhatuse otsusega.
 • Mänguaegade registreerimiseks võetakse kasutusele võrgupõhine broneerimissüsteem, kus püsiaegadega tegeleb administraator, jooksvaid aegu saavad lisada ka kasutajad.
 • Mänguõiguse ja teiste püsiaegade broneerimine algab 20. jaanuaril 2013 „elava järjekorra“ põhimõttel.
 • Sooviavaldused püsibroneeringuteks tuleb saata aadressile toome.bronn@gmail.com
 • Avalduses tuleb märkida püsiaja soovid perioodide kaupa - kevad-, sügis- ja suveperioodiks.
 • Nimetada, kui on tegemist kombineeritud püsiajaga mõne teise klubiliikmega.
 • Laekunud soovid vaatab üle administraator ja aegade sobivusel vastab esialgse kinnitusega või ebasobivusel annab teada teised võimalused.
 • Alates 1.märtsist lähevad mittebroneeritud ajad vabamüüki. Klubi liikmed – kiirustage!

·       MTÜ Tartu Akadeemilise Tenniseklubi arveldusarve on Swedbank’is 1120072917.