Tel 503 2238

2014 välihooajaks AEGADE BRONEERIMINE

07.02.2014

 

Tartu Akadeemilise Tenniseklubi 2014. aasta hooaja liikmemaksud ja mänguõiguste põhimõtted Toome väljakutel

 

Klubi liige saab valida kolme tüüpi aastatasu vahel.

1. Liikmemaks 35 €, millega kaasnevad kõik klubi liikme õigused ja kohustused, sealhulgas:

Võimalus osa võtta klubi meistrivõistlustest ja teistest klubi poolt korraldatavatest võistlustest ning üritustest.

Võimalus teha hooajaks väljakute püsibroneeringuid.

Osta vabu mänguaegu soodushinnaga: E-R 8.00-16.00, 21.00-23.00 ja L, P 10 €/h (tavahind 12 €/h) ning E-R 16.00-21.00 12 €/h (tavahind 16 €/h)

Võimalus mängida reede õhtul tasuta klubitennist. Sellest hooajast on klubitennise ajal ka tasuta saun. Klubitennist ei mängita või mängitakse väiksemas mahus, kui nädalavahetusel toimuvad suuremad võistlused, millega alustatakse juba reedel. Võimalusel leitakse klubitennisele asendusaeg.

2. Liikmemaks + mänguõigus soodusajal 135 € sisaldab lisaks esimeses punktis loetletule veel 1 tund mänguaega nädalas kogu hooaja jooksul ajavahemikus 8.00-16.00 ja 21.00-23.00

3. Liikmemaks + mänguõigus tippajal 165 € sisaldab lisaks esimeses punktis loetletule veel 1 tund mänguaega ajavahemikus 16.00-21.00 nädalas kogu hooaja jooksul.

- - - - - -

Aegu saavad klubi liikmed broneerida peale liikmemaksu tasumist. Vihma, külma, tuule vms tõttu ära jäänud tunde ei vahetata ega kompenseerita. Et platsid ei seisaks tühjalt, antakse hea tava kohaselt kasutamata mänguajad klubile väljarentimiseks. Hea tava kohaselt ei anta oma püsiaega teisele mängijale kasutamiseks üle ühe kuu.

2014 hooajal on väljakud ametlikult avatud 3.maist kuni 15.septembrini (selles vahemikus arvestatakse püsibroneeringuid ja väljakutel on administraator). Kindlasti saab sõltuvalt ilmast mängida ka enne ja pärast nimetatud ajavahemikku.

Püsibroneeringute puhul arvestatakse järgmisi asjaolusid:

Sel hooajal kasutavad Toome väljakuid ka Tartu tennisekoolid. Peamiselt vajadusest arvestada laste tunniplaanidega jagatakse hooaeg kolmeks broneerimisperioodiks:

kevad 3. mai - 5. juuni; suvi 6. juuni - 30. august; sügis 2. september - 15. oktoober.

Kevad- ja sügisperioodil on soovitav valida püsibroneeringuteks aegu hommikul kella 8.00-14.00 ja õhtul 18.30-22.00 vahel. Suveperioodil aegu hommikul kella 8.00-9.30 ja õhtul 14.00-22.00 vahel. Püsibroneeringu minimaalne pikkus on 1 periood.

Nädalavahetused on üldjuhul reserveeritud võistlusteks. Püsibroneeringuid on võimalik teha laupäeva hommikul kell 8.00 - 10.00 vahel ja pühapäeva õhtul alates kella 16.00-st. Suuremate võistluste korral võib püsibroneeringu ajaga väljakut kasutada võistlusteks. Sellisel juhul teatakse aegsasti ette ja mänguaeg asendatakse.

Hinnaga 10 või 12 €/h püsibroneeringu ostnud klubi liige saab vihma tõttu ära jäänud mänguajad vahetada vabade aegade vastu. Mänguõigusega broneeritud aegu ei vahetata ega kompenseerita.

Püsibroneeringu (10,12 €/h), mänguõiguse ja muid mänguaegu saab omavahel kombineerida.

Igal klubi liikmel on õigus osta üks mänguõiguse pakett ja klubi liige võib oma soodustusega mänguaega kasutada üldjuhul vaid enda tarbeks. Treenerid ei tohi klubi liikmeõigusi (soodusväljakuid) kasutada oma kutse- ja majandustegevuses. Erandid on lubatud klubi juhatuse otsusega.

Mänguaegade registreerimiseks on kasutusel võrgupõhine broneerimissüsteem, kus püsiaegadega tegeleb administraator, jooksvaid aegu saavad lisada ka kasutajad.

Mänguõiguse ja teiste püsiaegade broneerimine algab 30. jaanuaril 2014 „elava järjekorra“ põhimõttel.

Sooviavaldused püsibroneeringuteks tuleb saata aadressile toome.bronn@gmail.com

Avalduses tuleb märkida püsiaja soovid perioodide kaupa - kevad-, sügis- ja suveperioodiks ning nimetada, kui on tegemist kombineeritud püsiajaga mõne teise klubiliikmega.

Laekunud soovid vaatab üle administraator ja aegade sobivusel vastab esialgse kinnitusega või ebasobivusel annab teada teised võimalused. Alates 1.aprillist lähevad mittebroneeritud ajad vabamüüki.

MTÜ Tartu Akadeemilise Tenniseklubi arveldusarve Swedbank’is on EE892200001120072917