Tel 503 2238

Väljakute broneerimine 2016

15.01.2016

 2016 hooajal saab klubi liige valida kolme tüüpi aastatasu vahel:

1. Liikmemaks 35 €, millega kaasnevad kõik klubi liikme õigused ja kohustused, sealhulgas:

 • Võimalus osa võtta klubi meistrivõistlustest ja teistest klubi poolt korraldatavatest võistlustest ning üritustest.
 • Võimalus teha hooajaks väljakute püsibroneeringuid.
 • Osta vabu mänguaegu soodushinnaga: E-R 8.00-16.00, 21.00-23.00 ja L, P 12 €/h (tavahind 15 €/h) ning E-R 16.00-21.00 14 €/h (tavahind 20 €/h)
 • Võimalus mängida reede õhtul tasuta klubitennist. Klubitennise ajal ka tasuta saun.
 • Klubitennist ei mängita või mängitakse väiksemas mahus, kui nädalavahetusel toimuvad suuremad võistlused, millega alustatakse juba reedel. Võimalusel leitakse klubitennisele asendusaeg.

2. Liikmemaks + mänguõigus soodusajal 165 € sisaldab lisaks esimeses punktis loetletule veel 1 tund mänguaega nädalas kogu hooaja jooksul ajavahemikus 8.00-16.00 ja 21.00-23.00

3. Liikmemaks + mänguõigus tippajal 190 € sisaldab lisaks esimeses punktis loetletule veel 1 tund mänguaega ajavahemikus 16.00-21.00 nädalas kogu hooaja jooksul.

Aegu saavad klubi liikmed broneerida peale liikmemaksu tasumist. Püsibroneeringut  saab teha klubiliige, kellel ei ole varasematest perioodidest võlgnevusi.

Vihma, külma, tuule vms tõttu ära jäänud tunde ei vahetata ega kompenseerita. Et platsid ei seisaks tühjalt, antakse hea tava kohaselt kasutamata mänguajad klubile väljarentimiseks. Hea tava kohaselt ei anta oma püsiaega teisele mängijale kasutamiseks üle ühe kuu.

2016 hooajal on väljakud ametlikult avatud 2.maist kuni 18.septembrini (selles vahemikus arvestatakse püsibroneeringuid). Kindlasti saab sõltuvalt ilmast mängida ka enne ja pärast nimetatud ajavahemikku.

Mänguõiguse ja teiste püsiaegade broneerimine algab 30. jaanuaril 2016 „elava järjekorra“ põhimõttel. Mänguõiguse pakettide broneerimine lõpeb 31. märtsil 2016. Teiste püsiaegade broneerimine jätkub kuniks aegu jätkub.

Püsibroneeringute puhul arvestatakse järgmisi asjaolusid:

 • Ka sel hooajal kasutavad Toome väljakuid Tartu tennisekoolid. Peamiselt vajadusest arvestada laste tunniplaanidega jagatakse hooaeg kolmeks broneerimisperioodiks: kevad 2. mai - 5. juuni; suvi 9. juuni - 31. august; sügis 1. september - 18. september. Kevad- ja sügisperioodil on soovitav valida püsibroneeringuteks aegu hommikul kella 8.00-14.00 ja õhtul 18.30-22.00 vahel. Suveperioodil aegu hommikul kella 8.00-9.30 ja õhtul 14.00-22.00 vahel. Püsibroneeringu minimaalne pikkus on 1 periood.
 • Nädalavahetused on üldjuhul reserveeritud võistlusteks. Püsibroneeringuid on võimalik teha laupäeva hommikul kell 8.00 - 10.00 vahel ja pühapäeva õhtul alates kella 16.00-st. Suuremate võistluste korral võib püsibroneeringu ajaga väljakut kasutada võistlusteks. Sellisel juhul teatakse aegsasti ette ja mänguaeg tühistatakse.
 • Püsibroneeringu, mänguõiguse ja muid mänguaegu saab omavahel kombineerida.
 • Igal klubiliikmel on õigus osta üks mänguõiguse pakett ja klubiliige võib oma soodustusega mänguaega kasutada üldjuhul vaid enda tarbeks. Treenerid ei tohi klubi liikmeõigusi (soodusväljakuid) kasutada oma kutse- ja majandustegevuses. Erandid on lubatud klubi juhatuse otsusega.
 • Mänguõiguseta püsibroneeringuid saab tühistada teatades vähemalt 24h ette (võimalusel varem). Vastasel korral esitatakse arve broneeringu omanikule. Juhul kui õnnestub aeg müüa teisele mängijale, tasub selle eest väljakut kasutanud mängija. Soovitatav on hoolitseda ka ise oma vabanenud püsiaja täitmise eest.
 • Enne igat mängukorda küsige kohviku töötajalt üle enda väljaku number. Vastavalt vajadusele võime teatud juhtudel Teie tavapärast väljakunumbrit ka muuta.
 • Püsiaegu saate broneerida ainult Katrini kaudu. Üksikbroneeringuid saab panna Toome tenniseväljakute telefonil või TATK kodulehel bronn.ee kaudu.

Mänguaegade registreerimiseks on kasutusel võrgupõhine broneerimissüsteem, kus püsiaegadega tegeleb administraator, jooksvaid aegu saavad lisada ka kasutajad.

Sooviavaldused püsibroneeringuteks tuleb saata aadressile toome.bronn@gmail.com

Avalduses tuleb märkida püsiaja soovid perioodide kaupa - kevad-, sügis- ja suveperioodiks ning nimetada, kui on tegemist kombineeritud püsiajaga mõne teise klubiliikmega.

Laekunud soovid vaatab üle administraator ja aegade sobivusel vastab esialgse kinnitusega või ebasobivusel annab teada teised võimalused. Alates 1.aprillist lähevad mittebroneeritud ajad vabamüüki.

MTÜ Tartu Akadeemilise Tenniseklubi arveldusarve Swedbank EE892200001120072917

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Broneeringute kontakt: Katrin Aasmäe 50 32 238 , toome.bronn@gmail.com